MWX

تیتانیوم

تیتانیوم تیتانیوم ( Titanium ) نام: تیتانیوم نماد: Ti عدد اتمی:22 عدد.جرمی:46 جرم اتمی: 47.76 gr/mol آرایش الکترونی:91;Ar933d2 4s2 چگالی: 4.5 gr/cm³ دمای ذوب: °1668 سلیسیوس دمای جوش:°3268 سلیسیوس تیتانیم یک عنصر شیمیایی با نماد Ti و عدد اتمی ۲۲…

اسکاندیم

اسکاندیم ( Scandium) نام: اسکاندیم نماد:Sc عدد اتمی: 21 عدد جرمی:44 جرم اتمی: 4.95 gr/mol آرایش الکترونی:Ar933d1 4s2 چگالی: 2.98 gr/cm³ دمای ذوب:°1541 سلیسیوس دمای جوش:°2836 سلیسیوس (Scandium) از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی است. نشانه کوتاه آن Sc و عدد…

کلسیم

کلسیم  ( Calsium) نام: کلسیم نماد:Ca عدد اتمی: 20 عدد.جرمی:41 جرم اتمی: 40.78 gr/mol آرایش الکترونی:91²Ar934s چگالی:1.55 gr/cm³ دمای ذوب:°842 سلیسیوس. دمای جوش:°1452 سلیسیوس  از عنصرهای شمیایی جدول تناوبی است. نشانه کوتاه آن Ca و عدد اتمی آن ۲۰ است.…

پتاسیم

پتاسیم  ( Potassium ) نام: پتاسیم نماد:K عدد اتمی:19 عدد جرمی: 39 جرم اتمی: 39.09 gr/mol آرایش الکترونی:91Ar934s1 چگالی: 0.86 gr/cm³ دمای ذوب: °63 سلیسیوس. دمای جوش: °759سلیسیوس  (Potassium) با نماد شیمیایی K (از واژهٔ kalium در زبان یونانی گرفته…

فسفر

فسفر ( Phosphorus) نام: فسفر نماد:P عدد اتمی:15 عدد جرمی:31 جرم اتمی:30.973762 gr/mol آرایش الکترونی:92.Ne93.3s2 3p3 چگالی: 2.2 gr/cm³ دمای ذوب:°44 سانتی گراد دمای جوش:°280 سانتی گراد ایزوتوپ ها  pسفید pقرمز p سیاه  pبنفش یکی از اعضای نافلز چند ظرفیتی…

سیلیسیوم

سیلیسیوم سیلیسیوم( Silicon ) نام: سیلیسیوم( سیلیکون) نماد: Si عدد اتمی:14 عدد جرمی:29 جرم اتمی:28.0855 آرایش الکترونی: Ne 3s² 3p² چگالی: 2.34 gr/cm³ دمای ذوب:°1414 سانتی گراد دمای جوش:°3265 سانتی گراد ایزوتوپ ها SI ²8 Si ²9 Si³ Si³¹ سیلیسیم…

آلومینیوم

آلومینیوم آلومینیوم ( Aluminium ) نام: آلومینیوم نماد: Al عدد اتمی:13 عدد جرمی:14 جرم اتمی: 26.96 gr/mol آرایش الکترونی:91;Ne93; 3s2 3p1 چگالی:2/7 gr/cm³ دمای ذوب: °660 سانتی گراد. دمای جوش:°2519 سانتی گراد. آلومینیم عنصری شیمیای در گروه بورون با عدد…

فروشگاه ام دبلیو ایکس رد کردن