MWX

شتاب سنج های میکروالکترومکانیک

به نام خدا شتاب سنج های میکروالکترومکانیک (ممز) mems این شتاب سنج ها روی نیمه رساناها به صورت مجتمع ساخته شده و برای آشکارسازی از پیزوالکتریک یا خازن استفاده میکنند. شتاب سنج ممز از نظر ساختار شامل و فنر و…

شتاب سنج های لرزشی

به نام خدا شتاب سنج های لرزشی  این شتاب سنج ها بر مبنای اختلاف فرکانس ایجاد شده در نوسانات یک جرم مرتعش بر اثر اعمال شتاب کار میکند.دراین سامانه یک جسم مرتعش (مثلا کوهرتز)در فرکانس طبیعی خود نوسان میکند.طبق قوانین…

ایندیم

به نام خدا ایندیم ایندیم( Indium) نماد:In عدد اتمی:48 عدد جرمی:114 جرم اتمی:114.818gr/mol آرایش الکترونی: 5s²4d10 5p¹[Kr] چگالی:7.31 gr/cm³ دمای ذوب:°156.2 C دمای جوش:°2080 C فلزی نقره ای و براق است . دربرابر خوردگی و اکسایش هم بسیار مقاوم است.…

کادمیوم

به نام خدا کادمیوم کادمیوم( Cadmium) نام: کادمیوم نماد:Cd عدد اتمی:48 عدد جرمی:112 جرم اتمی:112.411gr/mol آرایش الکترونی:5s²4d10 [Kr] چگالی:8.65 gr/cm³ دمای ذوب:°321 سلسیوس دمای جوش:°767 سلسیوس کادمیوم جزو فلزات سمی است و سمیت ان 100000 برابر سرب است. فلزی نرم…

فروشگاه ام دبلیو ایکس رد کردن