MWX

تلوریم

به نام خدا تلوریم ( Tellurium) نام: تلوریم، تلور نماد:Te عدد اتمی:52 عدد جرمی:127 جرم اتمی استاندارد: 127.6 gr/mol آرایش االکترونی:5s²4d10 5p⁴[Kr] چگالی:6.24gr/cm³ دمای ذوب:°449 C دمای جوش:°988 C  شبه فلزی براق و سمی است. شباهت زیادی به سلنیوم دارد.…

آنتیموان

به نام خدا آنتیموان ( Antimony ) نام:آنتیموان،روی سخت یا روی سخت مصری نماد:Sb عدد اتمی:51 عدد جرمی:121 جرم اتمی:121.76 gr/mol آرایش الکترونی: 5s²4d10 4p³[Kr] چگالی:6.69 gr/cm³ دمای ذوب:°630 C دمای جوش:°1585 C فلزی براق و شکننده است. ساختار های…

رایانه موشک

به نام خدا رایانه موشک computer همۀ موشک های بالستیکی که دارای سامانه هدایت و کنترل(g&c) باشند از رایانه استفاده مینمایند.رایانه ها به طور معمول الکتریکی و الکترومکانیکی هستند. بر اساس اصول عملکردی،رایانه ها به دو نوع دیجیتال و آنالوگ…

فروشگاه ام دبلیو ایکس رد کردن