MWX

باریم

به نام خدا باریم ( Barium) نماد: Ba عدد اتمی:56 عدد جرمی:137 جرم اتمی:137.327gr/mol آرایش الکترونی: 6s²[Xe] چگالی:3.65gr/cm³ دمای ذوب:°725 c دمای جوش:°1640 c  عنصری فلزی در دسته فلزات قلیایی خاکی است که دارای جلایی به رنگ طلایی مات است.…

فروشگاه ام دبلیو ایکس رد کردن