MWX

پرومتیم

به نام خدا پرومتیم پرومتیم(Promethium) نام: پرومتیم نماد:Pm عدد اتمی:61 عدد جرمی:144 جرم اتمی:144.91gr/mol آرایش الکترونی: [Xe]6s²4f5 دمای ذوب:°1168 سانتی گراد دمای جوش:°2469 سانتی گراد چگالی:7.22 gr/cm³ عنصری فلزی است در دسته لانتانید ها. اولین لانتانید رادیو اکتیو است. در…

نئودیمیم

به نام خدا نئودیمیم ( Neodymium ) نام: نئودیمیم نماد: Nd عدد اتمی:60 عدد جرمی:144 جرم اتمی:144.242 gr/mol دمای ذوب:°1024 سانتی گراد آرایش الکترونی:[Xe]6s²4f⁴ دمای جوش:°3074 سانتی گراد چگالی:7.01 gr/cm³ فلزیست پارامغناطیس و دارای جلای و فلزی. عضوی از لانتانیدها…