MWX

امیررضا علی اکبری

عکس: نام:امیررضا نام خانوادگی:علی اکبری ت ت:26/8/1382|17/11/2003 سمت:مالک سایت/مدیر کل/نویسنده اصلی/مدیر مالی/مدیر انتشار/مدیر IT ایمیل:mwx@m-w-x.ir تلگرام:09373641381 سایت شخصی:mwxgaf.blog.ir مطالب: روش علمی-امیررضا علی اکبری کدمورس-امیررضا علی اکبری معنی اسم کشور ها-امیررضا علی اکبری آموزش شطرنج-امیررضا علی اکبری آموزش خرید از فروشگاه…

هماهنگی پروازی

به نام خدا هماهنگی پروازی flight coardination وقتی موشک در مسیر طراحی شده پرواز میکند در واقع محور های فیزیکی موشک پیوسته  در موقعیت های از پیش تعیین شده در مقایسه با محور های مرجع (زمین-طول،عرض و ارتفاع جغرافیایی)قرار دارند.به…

تجهیزات برنامه ریزی

به نام خدا تجهیزات برنامه ریزی program device  از دیگر بخش های رایانه ای مربوط به هدایت موشک،تجهیزات مربوط به برنامه ریزی است.سامانۀ مذکور شامل  یک دستگاه ضبط چند کاناله میباشد.اطلاعات مربوط به پیش از پرتاب موشک،ابتدا به این بخش…

تلوریم

به نام خدا تلوریم ( Tellurium) نام: تلوریم، تلور نماد:Te عدد اتمی:52 عدد جرمی:127 جرم اتمی استاندارد: 127.6 gr/mol آرایش االکترونی:5s²4d10 5p⁴[Kr] چگالی:6.24gr/cm³ دمای ذوب:°449 C دمای جوش:°988 C  شبه فلزی براق و سمی است. شباهت زیادی به سلنیوم دارد.…

رایانه موشک

به نام خدا رایانه موشک computer همۀ موشک های بالستیکی که دارای سامانه هدایت و کنترل(g&c) باشند از رایانه استفاده مینمایند.رایانه ها به طور معمول الکتریکی و الکترومکانیکی هستند. بر اساس اصول عملکردی،رایانه ها به دو نوع دیجیتال و آنالوگ…

قلع

به نام خدا قلع ( Tin) نام: قلع ، حلب، آرزیز نماد: Sn عدد اتمی: 50 عدد جرمی: 118 جرم اتمی:118.710 gr/mol آرایش الکترونی: 5s²4d10 5p²[Kr] چگالی:7.13 gr/cm³ دمای ذوب:°231 سانتی گراد دمای جوش:°2602 سانتی گراد فلزی نرم، چکش خوار…

شتاب سنج های میکروالکترومکانیک

به نام خدا شتاب سنج های میکروالکترومکانیک (ممز) mems این شتاب سنج ها روی نیمه رساناها به صورت مجتمع ساخته شده و برای آشکارسازی از پیزوالکتریک یا خازن استفاده میکنند. شتاب سنج ممز از نظر ساختار شامل و فنر و…