تعریف موشک

mwx بدون دسته

به نام خدا

تعریف موشک

تعریف موشک

هنگامی که سنگ یا پیکانی(پرتابی(projectiles))را به هوا پرتاب میکنیم نیرویی(خارجی)بر آن تحمیل یا وارد مینماییم تا سنگ در هوا حرکت کند و یا وقتی پیکانی را با کشیدن کمان پرتاب میکنیم برای وارد شدن نیرو بر آن از کشیدن زه کمان همراه تیر پیکان،به عقب(تأمین نیروی پرتاب)استفاده مینماییم.زمانی که تیر از کمان رها میشود نیروی وارد شده به آن پیکان را جلو میراند در واقع “پرتابی” به جسم یا شیئی اطلاق میشود که با وارد کردن نیروی خارجی در هوا روانه شود.شکل زیر این موضوع را به خوبی نشان میدهد.
تعریف موشک
تعریف موشک
وقتی ما از موشک(missile)حرف میزنیم به این مفهوم است که یک جسم خود پرتاب(self-propeled) بدون خلبان(pilot less) را به هوا روانه میکنیم.موشک برای حرکت از موتوری که حاوی سوخت است استفاده مینماید و حرکت آن در هوا ناشی از نیروی حاصله از موتور خود(بدون کمک نیروی خارجی)میباشد.به عبارت دیگر انرژی لازم برای پرتاب جرکت و ادامه آن،از موتور ناشی میشود.واژه موشک به نوع خاصی از تجهیرات نظامی با سرجنگی نیز اطلاق میشود.
موشک به مفهوم نظامی،یک وسیلۀ نقلیۀ خود گردان(unmanned vehicle) است.از این نظر به آن نقلیه گفته میشود که موشک جسمی را که به طور معمول حاوی مواد انفجاری است از نقطه ای که محل پرتاب نام دارد به نقطه ای دیگر یا همان هدف حمل مینماید.به همین علت به موشک خود گردان میگوییم زیرا برای گردش در هوا و ادامه حرکت به خلبان یا عامل کنترل انسانی نیاز ندارد.زمانی که موشک به هوا پرتاب میشود در واقع مسیری را بر روی کرۀ زمین طی میکند تا به هدف مشخص و تعیین شده برسد.این مسیر “خط سِیر  موشک”(trogectory)نام دارد.
تعریف موشک
بسیاری از موشک ها دارای سامانه هدایت(guidance system)میباشند.سامانه هدایت،مسیر موشک و میزان انحراف را از خط حقیقی و واقعی مسیر(محل پرتاب تا هدف)تعیین میکند.در صورت بروز انحراف سطوح کنترل آیرودینامیک با تغییر مسیر نسبت به تصحیح مسیر اقدام میکنند.
به قسمتی از موشک که حاوی مواد منفجره است سر جنگی گفته میشود که معمولا در بخش جلویی موشک قرار دارد.
راکت(free rocket):نوع کوچکی از موشک است که فاقد سامانه هدایت کنترل برای تغییر مسیر میباشد و در واقع یک موشک آزاد غیر هدایت شونده(unguided missile) است.راکت به محض این که به هوا روانه میشود،مسیر خود را بدون انجام تغییرات و در جهتی که از قبل روانه کردیم میپیماید.لازم به ذکر است که راکت در هوا تحت تأثیر عوامل جوی قرار میگیرد که در دقت آنها مؤثر واقع میشوند.
امروزه انواع مختلفی از موشک ها بوسیله ارتش و کمپانی های فعال در این زمینه توسعه و تکامل یافته اند که هر کدام از نظر ماموریت،قدرت،بزرگی و دقت هدف گیری با هم فرق دارند.طراحی و بهسازی های انجام شده در مورد هریک به نحوی است که هدف خواص و معینی را به بهترین وجه دنبال مینمایند.
موشک ها از محل خواصی به نام جایگاه پرتاب(launcher site) به سوی هدف مشخص پرتاب میشوند. اگر چه عوامل مذکور و ساختار موشک در تقسیم بندی آن ها نقش اساسی دارند ولی با وجود این موشک ها بر اساس ویژگی هایی مانند هدایت،برد،سرعت،سوخت،نوع سر جنگی،تعداد پیشران(موتور)،محل روانه سازی و هدف،پیکربندی،ماموریت،سامانه کنترل،اهمیت،شکل مسیر حرکت و… گروه بندی میشوند.
تقسیم بندی و گروه بندی موشکها

امیررضا علی اکبری

نوشته شده توسط

mwx

اطلاعات در amir-82.blog.ir

شاید دوست داشته باشید:

شماره مجازی برای تلگرام

به نام خدا شماره مجازی آمریکا برای تلگرام   👉🏿👉🏿👉🏿جهت خرید روی تصویر کلیک کنید مشخصات: نام محصول:شماره مجازی آمریکا […]

هماهنگی پروازی

به نام خدا هماهنگی پروازی flight coardination وقتی موشک در مسیر طراحی شده پرواز میکند در واقع محور های فیزیکی […]

تجهیزات برنامه ریزی

به نام خدا تجهیزات برنامه ریزی program device  از دیگر بخش های رایانه ای مربوط به هدایت موشک،تجهیزات مربوط به […]