سازه موشک

mwx بدون دسته

به نام خدا

سازه موشک

الف)بدنه
یکی از قطعات بدنه موشک شامل اسکلت است که وصل کننده یا محافظ و نگه دارندۀ سایر قسمت های موشک میباشد و در واقع اتصال قسمت های مختلف موشک و استواری آن در حین پرواز به این قسمت متکی است. قطعه دیگر شاسی است که خود از بخش های دیگری به نام بدنه اصلی موشک(missile main body) بال ها و بالچه ها تشکیل یافته است.

سازه موشک

سامانه هدایت موشک را به سوی هدف یا محوطه آن سوق میدهد. وقتی موشک به شعاع مشخصی از هدف رسید ،سر جنگی که حاوی مقدار مشخصی از مواد شدید الانفجار است،با تحریک فیوز منفجر شده و باعث انهدام و صدمه زدن به هدف میشود.
برای نشان دادن نوع بدنه موشک معمولا در انگلیسی از واژه ها و اصطلاحات دیگری نیز به عنوان کلمه معادل سامانه هدایت به شرح زیر استفاده میشود.(سامانه هدایت که یکی از حساس ترین و فنی ترین بخش های موشک است در مطالب بعدی به طور مجزا تشریح خواهد شد)
aft body section
aft body unit
aft section
aft unit
vernier engine section
guidance system
instrument section
بدنه اصلی موشک معمولا به شکل لوله از جنس محکم و معمولا از فلز سبک( آلومینیوم،تیتانیوم یا سایر فلزات)که در مقابل درجه حرارت زیاد و فشار های بالا(force of the airpressur) که در حین پرواز در هوا به موشک وارد میشود مقاوم باشد،ساخته میشود.
ب)بال ها(wings)
بال ها در اطراف و بیرون بدنه اصلی قرار دارند  و نیروی اصلی (main lift) جهت برخواستن موشک که پشتیبان نیروی موتور جهت پرواز در هواست را تأمین میکنند.لبه جلویی بال ها لبۀ حمله (leading edge)، لبۀ عقبی آن لبۀ فرار(trailing edge) ولبه بالایی راس یا نوک بال(tip) گفته میشود.

سازه موشک

ج)بالک ها(fins)
بالک ها کوچکتر از بال بوده و به طور معمول در قسمت عقب موشک قرار میگیرند،ولی در برخی از موشک ها  بر اساس طراحی اولیه در قسمت جلوی بدنه قرار دارند. هدف از به کار گیری بالک،متعادل نگه داشتن موشک و تأمین پایداری آن (انطباق محور موشک با زاویه حرکت) در مسیر پرواز است؛به همین علت به بالک ها، تثبیت کننده(stabilizer)نیز گفته میشود.بر این اساس بالک هایی که به نگه داری موشک در جهت عمودی(بالا وپایین) کمک میکنند،متعادل کننده های عمودی( VERTICAL STABILIZER)  و بالک هایی که موشک را نسبت به سطح افق تثبیت میکنند تثبیت کننده یا متعادل کنندۀ افقی(HORIZONTAL STABILIZER) گفته میشود.

سازه موشک

جریان هوا با عبور از محیط و اطراف بال ها،نیروی بلند شدن یا برخواستن(lift) موشک را بوجود می آورد.این جریان  از کنار و بالای سایر قسمت های موشک نیز عبور میکند.قسمت هایی از بدنه(بال ها،بالک ها)که هوا از محیط اطراف آن ها جاری میشود،قشر یا لایه فراگیر و یا سطح تماس هوا با موشک(airfoil) نامیده میشود.از این نظر بال ها و بالک ها اهمیت زیادی دارند.عبور جریان هوا از سطوح بال و بالک به ترتیب منجر به تولید نیروی بلند شدن یا نیروی خیزش موشک و همچنین حفظ تعادل و ثبات موشک در هوا میشود.از  این جهت بال ها و بالک ها کنترلر ها یا سطوح کنترل آیرودینامیک (aerodynamic control surface)نیز نامیده میشوند.
غالباً لغت کنترل سطحی،به معنی کنترل های اولیه به کار میرود.کنترل های اولیه،سطوح متحرکی هستند که به بال و بالک های موشک وصل شده اند.این سطوح در هدایت و تغییر مسیر موشک درحال حرکت دخالت دارند.کنترل های اولیه به طور لولایی به بال ها و بالک ها متصل هستند به طوری که حرکت موشک را به سمت بالا،پایین،چپ یا راست امکان پذیر میکنند.نحوۀ الحاق و قرار گرفتن این سطوح ،نظیر اتصال در به لولا به نحوی است که با این اتصال مکانیکی چرخش در را به حول آن تأمین میکند.کنترل های اولیه یا ابتدایی(primary controls) متصل به لبه عقبی بال،شهپر(aileron) و از آن بالک ها و آن هایی که در تعادل افقی موشک موئثرند ،بالابر(elevator) و قسمتی که در تعادل یا تثبیت عمودی موشک به کار میرود، سکان(rudder)نامیده میشوند.

سازه موشک


امیررضا علی اکبری

نوشته شده توسط

mwx

اطلاعات در amir-82.blog.ir

شاید دوست داشته باشید:

شماره مجازی برای تلگرام

به نام خدا شماره مجازی آمریکا برای تلگرام   👉🏿👉🏿👉🏿جهت خرید روی تصویر کلیک کنید مشخصات: نام محصول:شماره مجازی آمریکا […]

هماهنگی پروازی

به نام خدا هماهنگی پروازی flight coardination وقتی موشک در مسیر طراحی شده پرواز میکند در واقع محور های فیزیکی […]

تجهیزات برنامه ریزی

به نام خدا تجهیزات برنامه ریزی program device  از دیگر بخش های رایانه ای مربوط به هدایت موشک،تجهیزات مربوط به […]