حرکات سطوح کنترل متحرک

mwx بدون دسته

به نام خدا

حرکات سطوح کنترل متحرک

محرکه های کنترل سطوح در هواپیما یا موشک برای چرخش و حرکت آن ها حول محور های (طولی،عرضی و عمودی)موشک به کار میروند. بالا برها(elevators) وظیفۀ تأمین کنترل موشک در حال حرکت به طرف بالا و پایین را به عهده دارند. بر این اساس، چنانچه حرکت بالابرها طوری باشد که دماغه موشک به طرف بالا کشیده شود(هر دو بالا بر به سمت پایین خم شوند)  ارتفاع موشک زیاد میشود و اگر حرکت بالا بر ها طوری باشد که نوک موشک به طرف پایین متمایل شود(هر دو بالا بر به سمت بالا خم شوند)موشک ارتفاع خود را کم میکند.

حرکات سطوح کنترل متحرک

شهپرها(ailerons) چرخش موشک را حول محور طولی (roll) یا سمت آن تأمین میکنند.اگر شهپر چپ به طرف  بالا و شهپر راست به طرف پایین حرکت کند،موشک به طرف راست خواهد چرخید و بلعکس.شهپرها و سکان ها(rudders) در حالت به کار گیری مشترک باعث انحراف موشک(نسبت به مسیر مربوطه)گرا یا سمت آن میشود.چرخش موشک در حال حرکت مشابه چرخش یا دور زدن راننده دوچرخه یا موتور(rider) در حال طی مسیر میادین است.

حرکات سطوح کنترل متحرک

در سکان ها اگر هر دو سکان به راست متمایل شوند موشک به سمت چپ حرکت میکند و بلعکس.

حرکات سطوح کنترل متحرک


امیررضا علی اکبری

نوشته شده توسط

mwx

اطلاعات در amir-82.blog.ir

شاید دوست داشته باشید:

شماره مجازی برای تلگرام

به نام خدا شماره مجازی آمریکا برای تلگرام   👉🏿👉🏿👉🏿جهت خرید روی تصویر کلیک کنید مشخصات: نام محصول:شماره مجازی آمریکا […]

هماهنگی پروازی

به نام خدا هماهنگی پروازی flight coardination وقتی موشک در مسیر طراحی شده پرواز میکند در واقع محور های فیزیکی […]

تجهیزات برنامه ریزی

به نام خدا تجهیزات برنامه ریزی program device  از دیگر بخش های رایانه ای مربوط به هدایت موشک،تجهیزات مربوط به […]