موشک های بدون بال و بالک

mwx بدون دسته

به نام خدا

موشک های بدون بال و بالک

موشک های بدون بال و بالک

اینگونه موشک ها فاقد کنترل های اولیه(بال،بالک)هستند و از انحراف راستای نیروی تراست حاصله از موتور با استفاده از مکانیزم مربوطه یا از راکت های فرعی دیگری که بدین منظور در اطراف بدنه ساخته شده اند و خروجی نازل آن ها به وسیله منافذ کوچکی به بیرون متصل میباشد،جهت کنترل و تغییر مسیر استفاده میکنند.به طور معمول سامانه های کنترلی موشک های بالستیکی از این نوع میباشد.

امیررضا علی اکبری

نوشته شده توسط

mwx

اطلاعات در amir-82.blog.ir

شاید دوست داشته باشید:

شماره مجازی برای تلگرام

به نام خدا شماره مجازی آمریکا برای تلگرام   👉🏿👉🏿👉🏿جهت خرید روی تصویر کلیک کنید مشخصات: نام محصول:شماره مجازی آمریکا […]

هماهنگی پروازی

به نام خدا هماهنگی پروازی flight coardination وقتی موشک در مسیر طراحی شده پرواز میکند در واقع محور های فیزیکی […]

تجهیزات برنامه ریزی

به نام خدا تجهیزات برنامه ریزی program device  از دیگر بخش های رایانه ای مربوط به هدایت موشک،تجهیزات مربوط به […]