انواع مختلف بدنه موشک های معمولی

mwx بدون دسته

به نام خدا

انواع مختلف بدنه موشک های معمولی

مطالب و تصاویری که در قسمت های قبل بیان شد،مربوط به یک موشک معمولی بودند.در هر حال باید توجه نمود که موشک ها دارای ساختمان متفتوتی هستند و مشکل بتوان اظهار نظر کرد که یک موشک با ساختمان عادی و معمولی چگونه است.موشک های دفاع هوایی که برای درگیری و انهدام هواپیمای دشمن به کار میروند باید قادر باشند با سرعت و مانور بیش تری پرواز کرده تا بتوانند ضمن درگیری دفاع مناسبی را در مقابل هواپیمای دشمن ایجاد نمایند.

 

1-موشک تالوس:این موشک دارای چهار بال است که به صورت ضربدر(x)در جلوی آن قرارگرفته اند.لبه بالایی بال ها به سمت کنارۀ عقبی،داری بریدگی و با زاویۀ خاص ساخته شده اند.علاوه بر آن تالوس دارای چهار متعادل کننده یا پایدار کننده به شکل مستطیل و چهار ضلعی میباشد که در عقب آن قرار دارند.

 

انواع مختلف بدنه موشک های معمولی

2-موشک هاگ:هاگ، شکل متفاوتی دارد.بال ها در این موشک نیز به صورت  ضربدر قرار گرفته اند.شکل بال ها مثلثی و طویل بوده و تا انتهای موشک امتداد دارند.موشک هاگ فاقد متعادل کننده((rudder)و(elevator)) است.این نوع بال ها را بال های دلتا شکل مینامند.

انواع مختلف بدنه موشک های معمولی

3-موشک چاپارل:حالت فوق العاده غیر معمول دارد.در این موشک بال ها در عقب(دم(tail))و باله ها (متعادل کننده ها(fin))در قسمت نوک(nose)قرار دارند.سکان ها و بالابرها بر روی بال ها و انتهای آن ها قرار گرفته اند.به ساختمان عمومی این نوع بال ها”canard”گفته میشود.

انواع مختلف بدنه موشک های معمولی

به عبارتی،لایه های فراگیر شکل های گوناگونی دارند و در محل های مختلفی از سطوح موشک قرار میگیرند.بهترین روش مشخص نمودن لایه های فوق،توجه به وظایفی است که انجام میدهند.با در نظر گرفتن این که میدانیم سطوح هوا گیر امکان برخواستن موشک را فراهم نموده و برای کمک به پرواز آن طراحی شده اند،بدون توجه به محل قرار گرفتن آن ها(جلو،عقب،وسط)باید نسبت به شناسایی بال،بالک و سایر بخش های سطوح کنترل اقدام شود.

انواع مختلف بدنه موشک های معمولی

4-بدنه موشک زمین به زمین ژوپیتر:فاقد سطوح کنترل از نوع بال،بالک،بالابر و سکان است.نحوه تغییر مسیر وکنترل این موشک به طور عمده از نوع تاکتیکی است،با استفاده از کنترل تغییر جهت نیروی تراست (tvc)به سه روش از جمله تغییر موقعیت نازل موتور های اصلی توسط مکانیزم مربوطه ،ایجاد گشتاور از طریق روش شدن موتور های فرعی  تعبیه شده در بدنه و یا قرار دادن پره ها در جلوی خروج گاز ها از نازل انجام میگیرد.

انواع مختلف بدنه موشک های معمولی


امیررضا علی اکبری

نوشته شده توسط

mwx

اطلاعات در amir-82.blog.ir

شاید دوست داشته باشید:

شماره مجازی برای تلگرام

به نام خدا شماره مجازی آمریکا برای تلگرام   👉🏿👉🏿👉🏿جهت خرید روی تصویر کلیک کنید مشخصات: نام محصول:شماره مجازی آمریکا […]

هماهنگی پروازی

به نام خدا هماهنگی پروازی flight coardination وقتی موشک در مسیر طراحی شده پرواز میکند در واقع محور های فیزیکی […]

تجهیزات برنامه ریزی

به نام خدا تجهیزات برنامه ریزی program device  از دیگر بخش های رایانه ای مربوط به هدایت موشک،تجهیزات مربوط به […]