سامانه های هماهنگ

mwx بدون دسته

به نام خدا

سامانه های هماهنگ

سه شتاب سنج سه بعدی عمود بر هم(x,y,z) هماهنگ با جایرو های سنجش  سطح مبنا پس از حس و دریافت حرکت موشک،حول سه محور خود و تبدیل مقدار حرکات به ولتاژ مناسب،سیگنال هایی را بوسیله “پیک آپ” به رایانۀ سامانه هدایت وارد میکنند.به طوری که ملاحظه میشود،سرعت موشک در واقع از میزان شتاب های وارده محاسبه میشود.یک مثال از این گونه سامانه های نشان دهندۀ سرعت،شتاب سنج هایی است که همراه با جایرو کارمیکنند و به شتاب سنج ها و جایروسکوپ های یکپارچه(gyro accelerometer integration) معروف هستند.این مجموعه شامل یک جایرو با درجه آزادی یک با جرم نامتعادل و سرو(servo) مناسب میباشد. به علت اینکه جایروی بالانس یا متعادل برای اندازه گیری شتاب های خطی (lineral accelerometer) در هیچ کدام از محور ها مناسب نیست و این جایرو(جایروی استاندار) فقط برای نشان دادن محور درونی کاربرد دارد،لذا برای تبدیل سرعت خطی به زاویه ای،در جهات مختلف از جایرو با جرم نامتعادل استفاده میشود.
شکل زیر(شکل اول) یک نمونه از این سامانه را نشان میدهد.به طوری که ملاحظه میشود سامانه شامل یک جایروی 1 درجه آزادی (مستقر در بلبرینگ ها) با وزن نامتعادل در محور هوایی یا ورودی ،سروُموتور ،تقویت کننده سروو(servo amplifier)پیکآپ(pick up) و فرستنده کنترل سینک (synchrocontrol transmiter ) میباشد. لازم به ذکر است که قاب حاوی مجموعه دارای دو بخش بیرونی و درونی است.

سامانه های هماهنگ

پیک آپ: وسیله است که حرکات مکانیکی را به سیگنال های الکتریکی تبدیل میکند.
سروُ: سامانه ای است که (بر اساس سیگنال های دریافتی و اطلاعات) بلافاصله سامانه کنترلی (سطوح کنترل آیرودینامیک یا نازل برداری) را از طریق مکانیزم مربوطه به عکس العمل وادار میکند.سروُ سامانه مدار بسته ای از سیکل کنترل میباشد.
تقویت کننده سروُ: وسیله ای است که در سامانۀ سروُ باعث تقویت اطلاعات سیگنالی یا سیگنال های الکتریکی میشود.
سروُ موتور:  نوعی موتور الکتریکی یا هیدرولیکی است که به عنوان رلۀ مکانیکی جهت تبدیل نیرو یا سیگنال های با دامنۀ زیاد در ارتباط با کنترل های سطحی به کار میرود.
بلبرینگ هوایی: سامانه ای است که در آن به جای روغن از هوای کم فشار در اطراف سطوح بلبرینگ استفاده میشود.
فرستندۀ سینکرو کنترل: یک وسیلۀ همزمانی که موقعیت زاویه ای را از یک نقطه ثابت اندازه میگیرد و به نقطه کنترل در خارج ارسال مینماید.
جرم نامتعادل: جرم اضافی است که به قسمتی از یک جسم متعادل در محور حساس یا هوا در سرعت سنج اضافه میشود، تا نوسانات را در سرعت های خطی اندازه گیری کند.

سامانه های هماهنگ

نحوۀ عمل مجموعه ای که در شکل بالا (شکل دوم) به صورت ساده ترسیم گردیده است؛به شرح زیر میباشد:
شتاب های خطی در جایرو هایی که جرم نامتعادل دارند باعث بوجود آوردن گشتاور هایی میشوند که حاصل آن تحریک و تمایل به چرخش در محور درونی است و پس از آن جایرو حول محور تقدمی (precession) شروع به چرخش میکند. مقدار  چرخش به شتاب حاصله برای جا به جایی یا تغییرات زاویه ای(angular displacement)جایرو که سرعت موشک را در جهتی مشخص اندازه میگیرد،بستگی دارد.
به عبارت دیگر اندازۀ سرعت زاویه ای متناسب با شتاب سنج خطی است،همزمان فرستندۀ همزمانی (synchro transmiter) این اطلاعات را با زمان بندی به رایانۀ مربوطه ارسال میکند. به طوری که بیان گردید اصطحکاک حاصله از بلبرینگ ها،دنده ها و فرستنده های همزمانی که باید به نحوی خنثی شوند؛ این عمل بوسیله سروُ موتور انجام میشود.
نحوۀ عمل به این صورت است که نیروی ضد اصطکاک باعث بوجود آمدن گشتاوری در محور چرخش در جهت مخالف گشتاور حاصله از چرخش جایرو و شتاب سنج میشود. دستگاه “پیک آپ” این حرکت را حس نموده و پس از تبدیل به سیگنال،نتیجه را به سروُ موتور میفرستد. سروُ موتور نیروی مخالفی را در سطوح کنترل ایجاد مینماید که مقدار و جهت آن مساوی و مخالف نیروی حاصله از از اصطکاک است.اجزای مولد ضد اصطکاک در شکل زیر(شکل سوم) دیده میشود.

سامانه های هماهنگ


 

امیررضا علی اکبری

نوشته شده توسط

mwx

اطلاعات در amir-82.blog.ir

شاید دوست داشته باشید:

شماره مجازی برای تلگرام

به نام خدا شماره مجازی آمریکا برای تلگرام   👉🏿👉🏿👉🏿جهت خرید روی تصویر کلیک کنید مشخصات: نام محصول:شماره مجازی آمریکا […]

هماهنگی پروازی

به نام خدا هماهنگی پروازی flight coardination وقتی موشک در مسیر طراحی شده پرواز میکند در واقع محور های فیزیکی […]

تجهیزات برنامه ریزی

به نام خدا تجهیزات برنامه ریزی program device  از دیگر بخش های رایانه ای مربوط به هدایت موشک،تجهیزات مربوط به […]