شتاب سنج

mwx بدون دسته

به نام خدا

شتاب سنج

accelerometer

امروزه انواع مختلفی از شتاب سنج ها طراحی شده اند.اساس طراحی همۀ آن ها به طور خلاصه شامل اجسامی با جرم ثابت هستندکه در مواجهه با عواملی نظیر حرکت و جا به جایی از خود حساسیت نشان داده،محدوده یا باز شده و میزان تغییرات آن قابل اندازه گیری هستند.به طوری که در شکل زیر مشاهده میشود با پیدایش تغییرات و نوسانات در سرعت(توسط یک عامل خارجی)جرم درون مخزن در امتداد محور حساس جا به جا میشود.مقدار جا به جایی با سرعت و تغییر شتاب آن متناسب است.به عبارت دیگر، هر اندازه نیروی حاصله از سرعت بیشتر باشد مقدار جا به جایی زیاد تر میشود مقدار جا به جایی علاوه برسرعت با زمان نیز متناسب میباشد.
اساس شتاب سنج:
سرعت=زمان x شتاب
فاصله(تغییر موقعیت یا جا به جایی)=سرعت xزمان

شتاب سنج

انواع شتاب سنج

امیررضا علی اکبری

نوشته شده توسط

mwx

اطلاعات در amir-82.blog.ir

شاید دوست داشته باشید:

شماره مجازی برای تلگرام

به نام خدا شماره مجازی آمریکا برای تلگرام   👉🏿👉🏿👉🏿جهت خرید روی تصویر کلیک کنید مشخصات: نام محصول:شماره مجازی آمریکا […]

هماهنگی پروازی

به نام خدا هماهنگی پروازی flight coardination وقتی موشک در مسیر طراحی شده پرواز میکند در واقع محور های فیزیکی […]

تجهیزات برنامه ریزی

به نام خدا تجهیزات برنامه ریزی program device  از دیگر بخش های رایانه ای مربوط به هدایت موشک،تجهیزات مربوط به […]