مقاومت تقدمی

mwx بدون دسته

به نام خدا

مقاومت تقدمی

هر گونه گشتاور یا نیرویی که به محور ورودی وارد میگردد باعث عکس العمل و جنبش حرکت در محور خروجی میشود.پیدایش این نیرو را که از نظر جهت حرکت،عمود بر محور چرخش یا ورودی است،نیروی مقاومت تقدمی (real precession force) مینامند.طبق این نیرو،چنانچه ما بخواهیم جایرو را متوقف نماییم،حرکت کرده و بلعکس.

مقاومت تقدمی


امیررضا علی اکبری

نوشته شده توسط

mwx

اطلاعات در amir-82.blog.ir

شاید دوست داشته باشید:

شماره مجازی برای تلگرام

به نام خدا شماره مجازی آمریکا برای تلگرام   👉🏿👉🏿👉🏿جهت خرید روی تصویر کلیک کنید مشخصات: نام محصول:شماره مجازی آمریکا […]

هماهنگی پروازی

به نام خدا هماهنگی پروازی flight coardination وقتی موشک در مسیر طراحی شده پرواز میکند در واقع محور های فیزیکی […]

تجهیزات برنامه ریزی

به نام خدا تجهیزات برنامه ریزی program device  از دیگر بخش های رایانه ای مربوط به هدایت موشک،تجهیزات مربوط به […]