جایروسکوپ یک درجه آزادی

mwx بدون دسته

به نام خدا

جایروسکوپ یک درجه آزادی

این جایرو تنها دارای یک رینگ یا طوقۀ داخلی است.در این جایرو،روتور به جز حرکت حول محور چرخش میتواند حول محور طوقۀ داخلی نیز بچرخد.در این جایرو تقدم(precession)تنها در یک جهت اعمال میشود.شکل زیر یک نمونه از این جایروها را نشان میدهد.

جایروسکوپ یک درجه آزادی

معمولاً  در هدایت خودکار هواپیما ها و موشک ها از این جایرو استفاده میشود.در این صورت برای امکان سنجش حرکات مربوط به سه محور هوا پیما یا موشک(محور طولی،عرضی و ارتفاع)(yaw-pichs-roll)معولا سه جایرو به کار میرود.با به کارگیری سه جایروسکوپ یک در جه آزادی (شکل زیر)  در داخل یک جعبه و به طور مجتمع در نهایت موشک در ازای سطوح سنجش مبنای پرواز سه بعدی (flying platform) میشود.
از این سامانه در موشک های  با هدایت اینرسی(inertial guidance sys)به عنوان حسگر برای تثبیت سطوح مبنا(stabilized platform) استفاده میشود.
برای این کار اضافه کردن یک”pick up”یا “pick off” ضروری است. با توجه به اینکه پیک آپ حرکات  مکانیکی را به علائم الکتریکی تبدیل مینماید،هرگونه تغییر(تغییرات زاویه ای)در موقعیت موشک به صورت علائم و اطلاعات الکتریکی جهت واکنش و در نهایت تثبیت مسیر موشک به سایر بخش های موشک داده میشود.

جایرو های یک درجه آزادی دارای 3 محور متعامد به اسامی محور چرخشی یا دورانی (spin axis)،محور ورودی(input axis)و محور خروجی(out put axis)میباشند.لازم به ذکر است که محور ورودی به محور حساس (sensitive axis) و محور خروجی به محور تقدمی(precession axis) نیز معروف میباشند.(شکل زیر)

جایروسکوپ یک درجه آزادی

جایروسکوپ یک درجه آزادی دارای انواع مختلفی به اسامی جایروی سرعت(rate gyro)جایروی انتگرالی(integrating rate gyro) و جایروی معمولی یا همگانی(universal gyro) میباشد.

امیررضا علی اکبری

نوشته شده توسط

mwx

اطلاعات در amir-82.blog.ir

شاید دوست داشته باشید:

شماره مجازی برای تلگرام

به نام خدا شماره مجازی آمریکا برای تلگرام   👉🏿👉🏿👉🏿جهت خرید روی تصویر کلیک کنید مشخصات: نام محصول:شماره مجازی آمریکا […]

هماهنگی پروازی

به نام خدا هماهنگی پروازی flight coardination وقتی موشک در مسیر طراحی شده پرواز میکند در واقع محور های فیزیکی […]

تجهیزات برنامه ریزی

به نام خدا تجهیزات برنامه ریزی program device  از دیگر بخش های رایانه ای مربوط به هدایت موشک،تجهیزات مربوط به […]