هدایت سماوی

mwx بدون دسته

به نام خدا

هدایت سماوی

stellar guidance

نوعی از هدایت داخلی خود اتکاست که موشک،مسیر و موقعیت خود را با استفاده از ستارگانی که موقعیت ثابت در  فضا دارند، تصحیح میکند. از این موقعیت به عنوان دستگاه مرجع مختصات استفاده میشود.تلسکوپ حسگر نور اولین بخش این نوع هدایت است.
در این سامانه تا زمانی که محور دوربین در امتداد ستاره فرضی است،روشنایی وارده به تلسکوپ ثابت است؛ ولی در صورت کج شدن موشک و در نهایت انحراف محور آن،باعث میشود که دوربین از ستارۀ مورد نظر نور کمتری دریافت نماید و کمبود نور،سلول فتوالکتریک متصل به دوربین را تحریک نموده و این عمل،موتور متصل به تلسکوپ را به حرکت در می آورد تا موشک بتواند محور خود را با محور دوربین منطبق سازد.به عبارت دیگر تصحیح انحراف با استفاده از جایروسکوپ بر مبنای ستارۀ مورد نظر،محور دوربین و محاسبات رایانۀ هدایت انجام میشود.در این مدت کوتاه پرواز،باید ستارگان زیادی در اعماق جو در دسترس باشند.

هدایت سماوی


امیررضا علی اکبری

نوشته شده توسط

mwx

اطلاعات در amir-82.blog.ir

شاید دوست داشته باشید:

شماره مجازی برای تلگرام

به نام خدا شماره مجازی آمریکا برای تلگرام   👉🏿👉🏿👉🏿جهت خرید روی تصویر کلیک کنید مشخصات: نام محصول:شماره مجازی آمریکا […]

هماهنگی پروازی

به نام خدا هماهنگی پروازی flight coardination وقتی موشک در مسیر طراحی شده پرواز میکند در واقع محور های فیزیکی […]

تجهیزات برنامه ریزی

به نام خدا تجهیزات برنامه ریزی program device  از دیگر بخش های رایانه ای مربوط به هدایت موشک،تجهیزات مربوط به […]