هدایت غیرفعال

mwx بدون دسته

به نام خدا

هدایت غیرفعال (انفعالی)

passive homing guidance missile

هدایت غیرفعال

در این نوع هدایت موشک ها به عواملی مانند حرارت(نظیر مادون قرمز که از نازل هواپیما خارج میشود و یا انعکاس حرارت از سطح آن)حساس بوده و در پیگیری منبع تولید عوامل مذکور به سوی هدف کشیده میشوند.موشک های دفاع هوایی sam-7 روسی و استینگر آمریکا از این نوع هستند.این هدایت به دو شیوه به شرح زیر تقسیم میشود:
lock on before launch:موشک هایی که قبل از پرتاب روی هدف قفل میشوند.
lock on after launch:موشک هایی که بعد از پرتاب و حین پرواز روی هدف قفل میشوند.
موشک های ضد ماهواره و رادار(anti radar/sat)،موشک هایی نظیر موشک سایدوایندر(side winder)جزو این موشک ها محسوب میشوند.

امیررضا علی اکبری

نوشته شده توسط

mwx

اطلاعات در amir-82.blog.ir

شاید دوست داشته باشید:

شماره مجازی برای تلگرام

به نام خدا شماره مجازی آمریکا برای تلگرام   👉🏿👉🏿👉🏿جهت خرید روی تصویر کلیک کنید مشخصات: نام محصول:شماره مجازی آمریکا […]

هماهنگی پروازی

به نام خدا هماهنگی پروازی flight coardination وقتی موشک در مسیر طراحی شده پرواز میکند در واقع محور های فیزیکی […]

تجهیزات برنامه ریزی

به نام خدا تجهیزات برنامه ریزی program device  از دیگر بخش های رایانه ای مربوط به هدایت موشک،تجهیزات مربوط به […]