هدایت آشیانه یاب

mwx بدون دسته

به نام خدا

هدایت آشیانه یاب

homing guidance

هدایت آشیانه یاب

در این نوع هدایت،هدف بوسیلۀ سامانه دیگری ردیابی شده و موشک با کشف عامل ردیابی یا عوامل فیزیکی مرتبط به هدف،به طرف آن کشیده میشود.موشک های دارای این نوع هدایت بر حسب منبع صدور انرژی و ردیابی به  سه دستۀ زیر تقسیم میشود:
هدایت غیرفعال(انفعالی)
هدایت نیمه فعال
هدایت فعال

امیررضا علی اکبری

نوشته شده توسط

mwx

اطلاعات در amir-82.blog.ir

شاید دوست داشته باشید:

شماره مجازی برای تلگرام

به نام خدا شماره مجازی آمریکا برای تلگرام   👉🏿👉🏿👉🏿جهت خرید روی تصویر کلیک کنید مشخصات: نام محصول:شماره مجازی آمریکا […]

هماهنگی پروازی

به نام خدا هماهنگی پروازی flight coardination وقتی موشک در مسیر طراحی شده پرواز میکند در واقع محور های فیزیکی […]

تجهیزات برنامه ریزی

به نام خدا تجهیزات برنامه ریزی program device  از دیگر بخش های رایانه ای مربوط به هدایت موشک،تجهیزات مربوط به […]