ترکیب بال و بدنه

mwx بدون دسته

به نام خدا

 ترکیب بال و بدنه

یکی از اصول نامگذاری ،گروه بندی و تشریح موشک،شکل و ترکیب استقرار بال ها،نسبت به بدنه میباشد.براین اساس،موشکی که در شکل اول مشاهده میکنید به علت این که بال هایش در وسط بدنه اصلی قرار گرفته اند،موشک بال وسط یا میان بال(MID WING)نامیده میشود.همچنین با توجه به شکل عمومی قسمت عقبه،استقرار عمودی تثبیت کنندۀ افقی و عمودی،نسبت به هم و محور های موشک،آن را صلیبی(CRUCIFORM) مینامند.

ترکیب بال و بدنه

شکل دوم(پایینی)صور مختلف طراحی و استقرار تکبال معمولی(mono wing)  را نشان میدهد.به کارگیری اصطلاحات بال پایین یا بال در زیر(long wing)،میان بال(mid wing) و سر انجام بال چتری (parasol) یکی از اصولی است که با توجه به قرار گرفتن بال نسبت به بدنه در طبقه بندی موشک به کار میرود.لازم به ذکر است اصطلاح صلیبی به نحوه قرار گرفتن تثبیت کننده های عمودی و بال نیز اطلاق میشود.استقرار تثبیت کننده های عمودی و افقی که در تثبیت افقی و عمودی هواپیما دخالت دارند زمانی شکل معمولی به خود میگیرند که این قطعات در قسمت عقب هواپیما قرار گرفته باشند.تشخیص بال و بالک از نظر قرار گرفتن آهنها در بدنه مشکل است،لذا برای شناسایی آن ها به وظایفی که در حین پرواز انجام میدهند باید توجه داشت.

ترکیب بال و بدنه


امیررضا علی اکبری

نوشته شده توسط

mwx

اطلاعات در amir-82.blog.ir

شاید دوست داشته باشید:

شماره مجازی برای تلگرام

به نام خدا شماره مجازی آمریکا برای تلگرام   👉🏿👉🏿👉🏿جهت خرید روی تصویر کلیک کنید مشخصات: نام محصول:شماره مجازی آمریکا […]

هماهنگی پروازی

به نام خدا هماهنگی پروازی flight coardination وقتی موشک در مسیر طراحی شده پرواز میکند در واقع محور های فیزیکی […]

تجهیزات برنامه ریزی

به نام خدا تجهیزات برنامه ریزی program device  از دیگر بخش های رایانه ای مربوط به هدایت موشک،تجهیزات مربوط به […]