مشترکات موشک و هواپیما

mwx بدون دسته

به نام خدا

مشترکات بین موشک و هواپیما

هدف از کاربرد اصطلاح هواپیمای بدون سرنشین (unmanned aircraft) یا بدون خلبان(pilot less aircraft)برای موشک به این دلیل است که این دو وسیله از بسیاری جهات شبیه به هم هستند .هر دو وسیله در هوا حرکت کرده و با پرواز در ارتفاعات مختلف عملیات خود را انجام میدهند.از آنجا که توسعه و نامگذاری قطعات مختلف هواپیما،سال هذا قبل از موشک صورت گرفته لذا بعد از توسعه موشک،از اصطلاحات مربوط به بخش های مختلف هواپیما و قطعات آن برای موشک نیز استفاده شده است.
در تصویر این مطلب شکل یک هواپیمای معمولی و شکل موشکی را که بیشتر در این سایت به عنوان الگو استفاده شده را مشاهده میکنید.برابر آنچه در تصویر نامگذاری شده،قسمت جلویی موشک یا هواپیما،نوک(nose) و قسمت عقبی آن، دم(tail)نامیده میشود و اصطلاحات مربو به سطوح کنترل ثابت و متغییر،نظیر بال ها،بالچه ها،سکان ها و تثبیت کننده های عمودی و افقی نیز به عینه در هر دو یکسان است.اصطلاح بدنه اصلی موشک(missile main body) درست معادل اصطلاح بدنۀ هواپیما(aircraft body)است.
چگونگی به کارگیری اصطلاحات مشترک در هواپیما و موشک بدین ترتیب به سادگی قابل در ک است.علاوه بر این،به طوری که در تصویر دیده میشود نحوۀ قرار گرفتن و الحاق قطعات مذکور و شکل عمومی آن ها نیز یکسان میباشد.موشک و هواپیمایی که در شکل ترسیم شده است از نوع عادی و عمومی است ،لذا، تشخیص و جداسازی بخش های مختلف و طبقه بندی آنها(موشک وهواپیما)با توجه به مشترکات مذکور به شرحی که بیان می شود به سادگی امکان پذیر است.
مشترکات موشک و هواپیما
ترکیب بال و بدنه
عقبه یا بخش بالک ها
اشکال ترکیبی

امیررضا علی اکبری

نوشته شده توسط

mwx

اطلاعات در amir-82.blog.ir

شاید دوست داشته باشید:

شماره مجازی برای تلگرام

به نام خدا شماره مجازی آمریکا برای تلگرام   👉🏿👉🏿👉🏿جهت خرید روی تصویر کلیک کنید مشخصات: نام محصول:شماره مجازی آمریکا […]

هماهنگی پروازی

به نام خدا هماهنگی پروازی flight coardination وقتی موشک در مسیر طراحی شده پرواز میکند در واقع محور های فیزیکی […]

تجهیزات برنامه ریزی

به نام خدا تجهیزات برنامه ریزی program device  از دیگر بخش های رایانه ای مربوط به هدایت موشک،تجهیزات مربوط به […]