تقسیم بندی موشک ها بر مبنای سر جنگی

mwx بدون دسته

به نام خدا

تقسیم بندی موشک ها بر مبنای سر جنگی

سرجنگی موشک

موشک ها از نظر سر جنگی به دو دستۀ زیر تقسیم میشنود:
الف)(NBC(nuclear-biologic-chemical(هسته ای-زیستی-شیمیایی)
ب)معمولی(conventional warhead)یا متعارف حاوی مواد منفجره شدید نظیر TNT تقسیم میشوند.

امیررضا علی اکبری

نوشته شده توسط

mwx

اطلاعات در amir-82.blog.ir

شاید دوست داشته باشید:

شماره مجازی برای تلگرام

به نام خدا شماره مجازی آمریکا برای تلگرام   👉🏿👉🏿👉🏿جهت خرید روی تصویر کلیک کنید مشخصات: نام محصول:شماره مجازی آمریکا […]

هماهنگی پروازی

به نام خدا هماهنگی پروازی flight coardination وقتی موشک در مسیر طراحی شده پرواز میکند در واقع محور های فیزیکی […]

تجهیزات برنامه ریزی

به نام خدا تجهیزات برنامه ریزی program device  از دیگر بخش های رایانه ای مربوط به هدایت موشک،تجهیزات مربوط به […]