تقسیم بندی موشک ها بر اساس محل روانه سازی و هدف گیری(روش قدیم)

mwx بدون دسته

به نام خدا

تقسیم بندی موشک ها بر اساس محل روانه سازی و هدف

گیری (روش قدیم)

تقسیم بندی موشک ها بر اساس محل روانه سازی و هدف گیری(روش قدیم)

این معرفی شامل 3 ردیف است هر ردیف شامل 1 حرف است.
***
ردیف یا حرف اول در روش قدیمی نشانگرمحل استقرار تجهیزات روانه سازی(launch-environment)و وسایل محیطی موشک را شامل میشود.این حروف نشان میدهد که موشک از کجا پرتاب یا روانه شده است.برای نشان دادن این محل ها از سه نشانه یا علامت(حرف)U,SوA با مفاهیم زیر استفاده میشوند:
under water:U:روانه سازی زیر آبی را نشان میدهد(موشک هایی که از زیر آب پرتاب میشوند.
surface:S:روانه سازی سطحی:یعنی اینکه موشک از نوعی است که از سطح زمین یا سطح آب(کشتی شناور)روانه و پرتاب میشود.
َair:A:روانه سازی هوایی:شامل موشک هاییست که از هوا(هلکوپتر و هواپیمای نظامی)پرتاب میشوند.
***
دومین حرف در روش قدیم موقعیت هدف(target enviroment)را معرفی میکند که شامل سه حرف(به شرح توضیحات پیشین)میباشد:
surface:S:اهداف سطحی(زمین یا سطح دریا)
under water:U:اهداف زیر سطحی(زیر آبی(زیر دریایی یا موشک زیر آب))
air:A:اهداف هوایی(هواپیما-هلکوپتر یا موشک)
***
حرف آخر در سامانه قدیم نشان دهندۀ موشک یا راکت(missile:M:موشک و rocket:R:راکت)است. از آنجا که موشک ها جدا از راکت ها طبقه بندی میشوندلذا بیش تر از حرف M در این ردیف استفاده میشود.
بر مبنای این روش جدول علامت گزاری موشک ه شامل 9 گروه میباشد.لازم به ذکر است موشک های ضد موشک(anti missile) یا موشک هایی که علیه موشک های دیگر به کار برده میشوند و نیز ضد ماهواره ها(anti satellite)جزو تقسیم بندی فوق با پسوند anti قرار میگیرند.
***تقسیم بندی موشک ها بر اساس محل روانه سازی و هدف گیری(روش قدیم)
تقسیم بندی موشک ها بر اساس محل روانه سازی و هدف گیری(روش قدیم)
تقسیم بندی موشک ها بر اساس محل روانه سازی و هدف گیری(روش قدیم)
تقسیم بندی موشک ها بر اساس محل روانه سازی و هدف گیری(روش قدیم)
تقسیم بندی موشک ها بر اساس محل روانه سازی و هدف گیری(روش قدیم)

 امیررضا علی اکبری

نوشته شده توسط

mwx

اطلاعات در amir-82.blog.ir

شاید دوست داشته باشید:

شماره مجازی برای تلگرام

به نام خدا شماره مجازی آمریکا برای تلگرام   👉🏿👉🏿👉🏿جهت خرید روی تصویر کلیک کنید مشخصات: نام محصول:شماره مجازی آمریکا […]

هماهنگی پروازی

به نام خدا هماهنگی پروازی flight coardination وقتی موشک در مسیر طراحی شده پرواز میکند در واقع محور های فیزیکی […]

تجهیزات برنامه ریزی

به نام خدا تجهیزات برنامه ریزی program device  از دیگر بخش های رایانه ای مربوط به هدایت موشک،تجهیزات مربوط به […]