تقسیم بندی موشک ها بر اساس محل روانه سازی و هدف گیری(روش جدید)

mwx بدون دسته

به نام خدا

تقسیم بندی موشک ها بر اساس محل روانه سازی و هدف گیری(روش جدید)

با توجه به این که سه حرف نشان دهنده انواع موشک ها در سیستم قدیم، اطلاعات لازم را برای مشخص نمودن کامل انواع موشک های پیشرفته وتوسعه یافته را ارائه نمیکند.لذا سیستم قدیم به سیستم جدید تبدیل شد. سیستم جدید نیز دارای سه ستون و موقعیت ونیز علائمی(حروفی)برای نشان دادن انواع موشک ها میباشد. با این تفاوت که در هر ستون یا موقعیت،حروف بیش تری به کار برده میشنود و لذا امکان تقسیم بندی بیش تری برای موشک ها در این روش وجود دارد.
***
ستون1:تجهیزات روانه سازی
حروفی که در این ستون وجود دارد،در سیستم جدید مربوط به تجهیزات روانه سازی(لانچینگ)میباشد.
A:هوایی:نشان دهنده موشکیست که از هوا پرتاب میشود.
تقسیم بندی موشک ها بر اساس محل روانه سازی و هدف گیری(روش جدید)
موشک پرتاب از هوا
U:زیر دریایی:موشک هایی که از زیر دریا و از زیردریایی یا وسیله مشابه شلیک میشوند.
تقسیم بندی موشک ها بر اساس محل روانه سازی و هدف گیری(روش جدید)
موشک پرتاب از زیر دریا
B:سکوی چند منظوره:معرف موشک هاییست که از یک نوع سکوی خواص قابل شلیک است.
تقسیم بندی موشک ها بر اساس محل روانه سازی و هدف گیری(روش جدید)
سکوی چند منظوره
R:کشتی:نشانگر موشکی است که از کشتی یا وسایل مشابه موجود در سطح دریا نظیر ناو پرتاب میشود.
تقسیم بندی موشک ها بر اساس محل روانه سازی و هدف گیری(روش جدید)
موشک پرتاب از کشتی
F:فردی(نفر):نشانگر موشک کوچکیست که توسط یک نفر(قابل حمل)پرتاب میشود.
تقسیم بندی موشک ها بر اساس محل روانه سازی و هدف گیری(روش جدید)
موشک پرتاب فردی
M:متحرک:مخفف واژه(mobile)و بیانگر موشک هایی است که توسط نفر یا از وسایل نقلیه؛نظیر تانک،نفربر و یا تریلر حاوی پرتابگر که به وسیله کششی نیاز دارند،پرتاب میشود.این وسایل کششی و خود کششی که برای پرتاب موشک طراحی و ساخته شده اند سکو های متحرک(mobile platform) نامیده میشوند.
موشک با لانچر متحرک
P:محوطه آزاد:نشانگر سایت مربوط به سکوی موشک(pad launcher) میباشد و این موشک ها درون محوطه های محافظت شدۀ نسبی و یا آزاد(soft pad) نگه داری میشوند.
تقسیم بندی موشک ها بر اساس محل روانه سازی و هدف گیری(روش جدید)
موشک پرتاب آزاد
C:محوطه بسته:معرف موشک هایی است که به طور افقی در محوطه های بسته(enclosure)نگه داری میشوند.این نوع تجهیزات روانه سازی به اصطلاح”coffin”نامیده میشوند.
تقسیم بندی موشک ها بر اساس محل روانه سازی و هدف گیری(روش جدید)
پرتاب محوطه بسته
H:سیلویی-انبار:معرف موشک هایی است که به طور عمودی در گودال هایی نگه داری میشوند و این نوع موشک ها داخل زمین یا سیلو(silo) قبل از پرتاب به سطح زمین آوزده شده و از آنجا آماده پرتاب و روانه میشوند.
تقسیم بندی موشک ها بر اساس محل روانه سازی و هدف گیری(روش جدید)
پرتاب موشک از سیلو
L:سیلوی سکوی پرتاب:نشانگر موشک هایی است که به حالت روانه شده(launched)و آماده پرتاب در داخل محفظه بسته با قابلیت مانور و حرکت نگه داری میشوند.توضیح این که علت استفاده از این سیلو و این محیط ها(hard site pad)برای محل های پرتاب موشک جهت جلو گیری از آسیب رسیدن از حملات دشمن(حفاظت فیزیکی)میباشد.
موشک و سیلوی محافظت شده
***
در واقع حروف R,F,M تجهیزات روانه سازی و سکو های پرتابی را شامل میشود که ثابت نبوده و قابل حمل از نقطه ای به نقطه دیگر است.حروفL,P,C,H موشک هایی را مشخص مینماید که به طور انفرادی یا چند تایی در محل های دائمی نگه داری میشوند.
***
ستون 2:مأموریت و هدف موشک
U:زیر دریایی:مخصوص اهداف زیر دریا:under water
G:سطحی:مخصوص اهداف سطحی و  روی زمین:ground
I:هوایی:مخفف واژه”intercept”بوده و بیانگر موشک هایی است که مأموریت منهدم کردن اهداف هوایی مثل هواپیما،موشک و هلیکوپتر را دارند.
decoy:D:به منظور نشان دادن موشک های غیر واقعی و دروغین است که مشابه موشک های معمولی در هوا حرکت میکنند ولی در دید رادار دشمن ظاهر شده و باعث به اشتباه انداختن سامانه های پدافند هوایی میشوند.به عبارتی برای گیج کردن پدافند دشمن به کار میروند.
dome:Q:شاملر موشک هایی میشود که فعال است،ولی مشابه موشک های واقعی نمیباشد.بنابراین این موشک ها برای آموزش و تمرین پرسنل پدافند از نظر روانه سازی و پرواز به محل خواص جهت عملیات عکس برداری و جمع آوری اطلاعات به کار میروند.نوعی از موشک های Q که موشک های جوی نام دارند،برای جمع آوری اطلاعات هوا شناسی به کار برده میشوند.
traning:T:آموزش:جهت اهداف آموزشی و تمرینی به کار میروند.
electronic:E:الکترونیک مخصوص:موشک هایی هستند که حامل تجهیزات الکترونیکی خاص برای انجام عملیات هایی مانند پارازیت و یا تولید امواج الکترومغناطیسی(EMP)شدید میباشند.درباره سلاح ای م پی در مطالب بعد توضیحاتی خواهیم داد.
ستون3:سومین حرف در سیستم جدید،نوع سیستم نقلیه را معین میسازد.این ستون نشان دهندۀ موشک و راکت:R و موشکهای اکتشافی:N میباشد.
*موشک های اکتشافی(probe):این نوع موشک ها از جو زمین خارج شده و مأموریت جمع آوری یا گزارش و ارسال پاره ای از اطلاعات،از جو را انجام میدهند

امیررضا علی اکبری

 

نوشته شده توسط

mwx

اطلاعات در amir-82.blog.ir

شاید دوست داشته باشید:

شماره مجازی برای تلگرام

به نام خدا شماره مجازی آمریکا برای تلگرام   👉🏿👉🏿👉🏿جهت خرید روی تصویر کلیک کنید مشخصات: نام محصول:شماره مجازی آمریکا […]

هماهنگی پروازی

به نام خدا هماهنگی پروازی flight coardination وقتی موشک در مسیر طراحی شده پرواز میکند در واقع محور های فیزیکی […]

تجهیزات برنامه ریزی

به نام خدا تجهیزات برنامه ریزی program device  از دیگر بخش های رایانه ای مربوط به هدایت موشک،تجهیزات مربوط به […]