تقسیم بندی موشک ها بر مبنای اسکلت و پیکر بندی

mwx بدون دسته

به نام خدا

تقسیم بندی موشک ها بر مبنای اسکلت و پیکر بندی

عامل دیگری برای گروه بندی موشک هاست.بر این اساس هفت نوع موشک به شروح زیر وجود دارد:
1-موشک بدون سطوح کنترل یا بدنه تنها(body alone): فاقد کنترل های سطحی میباشد.
تقسیم بندی موشک ها بر مبنای اسکلت و پیکر بندی
موشک بدنه تنها
2-بدنه بالک دار(finned body): بالک ها به صورت عمود بر هم،در ابتدای موشک قرار دارند.
تقسیم بندی موشک ها بر مبنای اسکلت و پیکر بندی
موشک بالک عقب
3-موشک های معمولی(conventional missile):بال ها در مرکز  ثقل قرار دارند و باعث افزایش نیروی “برآ” میشوند.شکل عمومی بال های موشک به صورت صلیب است.
تقسیم بندی موشک ها بر مبنای اسکلت و پیکر بندی
موشک متعارف
4-موشک های بال بلند(long wing missile):این موشک ها دارای بال های طویل بوده و در زاویه های حملۀ بالا قابلیت انعطاف پذیری بهتری دارند.نظیر هاگ(hawk)
تقسیم بندی موشک ها بر مبنای اسکلت و پیکر بندی
موشک بال بلند
5-موشک هایی با سطوح کنترل واقع در دماغه(canard):بال های کنترلی در این موشک ها در نردیکی انتهای موشک قرار دارد.مانند تالوس(talos) و چاپارل
تقسیم بندی موشک ها بر مبنای اسکلت و پیکر بندی
موشک کانارد
تقسیم بندی موشک ها بر مبنای اسکلت و پیکر بندی
موشک کانارد
7-موشک های هوازی(air breathing missile):در این نوع موشک ها بدنه دارای مدخل ورودی هوا برای کارکرد موتور(رم جت و توربو جت و…)میباشد.
تقسیم بندی موشک ها بر مبنای اسکلت و پیکر بندی
موشک هوازی
تقسیم بندی موشک ها بر مبنای اسکلت و پیکر بندی
موشک هوازی

امیررضا علی اکبری

نوشته شده توسط

mwx

اطلاعات در amir-82.blog.ir

شاید دوست داشته باشید:

شماره مجازی برای تلگرام

به نام خدا شماره مجازی آمریکا برای تلگرام   👉🏿👉🏿👉🏿جهت خرید روی تصویر کلیک کنید مشخصات: نام محصول:شماره مجازی آمریکا […]

هماهنگی پروازی

به نام خدا هماهنگی پروازی flight coardination وقتی موشک در مسیر طراحی شده پرواز میکند در واقع محور های فیزیکی […]

تجهیزات برنامه ریزی

به نام خدا تجهیزات برنامه ریزی program device  از دیگر بخش های رایانه ای مربوط به هدایت موشک،تجهیزات مربوط به […]