MWX

هیدروژن

هیدروژن

(Hydrogen)
نام: هیدروژن یا آبزا
نماد:H
عدد اتمی: 1
عدد جرمی: 1
1.00794.gr/mil:جرم اتمی
1s¹ :آرایش الکترونی
0.07099gr/cm³:چگالی
نقطه ذوب: °249- سانتی گراد
نقطه بحرانی: °242- سانتی گراد
ایزوتوپ ها
پروتتیم(H¹)
دوتریم(H²)
ترتیم(H³)
بیشترین نیمه عمر: 12.65×10¹¹ سال
 یک عنصر شیمیایی در جدول تناوبی است. این عنصر سبک ترین ماده در جهان است و بیشتر از عناصر دیگر می توان آن را به صورت آزاد مشاهده کرد. می توان گفت که بیش از %75 از جرم جهان ازآن ساخته شده است. اجرام آسمانی مانند کوتوله سفید و ستاره های نوترونی از حالت پلاسمای آن ساخته شده اند. این عنصر می تواند با بیشتر عناصر ترکیباتی را بوجود بیاورد و در آب و هر ترکیب آلی دیگری دیده می شود. گاز هیدروژن نخستین بار در سده 18 میلادی از واکنش اسید های قوی با فلزاتی مانند روی به وجود امد. هنری کاوندیش اولین کسی بود که متوجه شد هیدروژن هم ماده ای جداست و با سوختن آن آب بوجود می آید. نام آن هم در زبان یونانی به معنای آبساز است.  عنصری است بی رنگ، بی بو، بی مزه،نافلز و غیر سمی است.گازی 2 اتمی بسیار آتشگیر با فرمول شیمیاییH2.

هیدروژن

ان جی اس 404 ناحیه ای از کهکشان سه گانه که از یون های این عنصر ساخته شده است.

هیدروژن

موتور اصلی شاتر فضایی که در آن، این عنصر و اکسیژن به طور کامل می‌سوزند و شعله نا مریی تولید می‌کنند چون نور مریی تولید نمی‌شود.

هیدروژن

گاز این عنصر در برخورد با اشعه ایکس.

گران ترین ماده جهان( ایزوتوپ سوم هیدروژن یعنی ترتیم). هر گرم از این ماده 625000000000000 دلار قیمت دارد.


امیرمحمدمحمدحسینی

اشتراک گذاریShare on FacebookBuffer this pageTweet about this on TwitterPrint this pageShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUponDigg thisFlattr the authorShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someoneShare on YummlyShare on VKShare on Google+