MWX

شیمی

آنتیموان

به نام خدا آنتیموان ( Antimony ) نام:آنتیموان،روی سخت یا روی سخت مصری نماد:Sb عدد اتمی:51 عدد جرمی:121 جرم اتمی:121.76 gr/mol آرایش الکترونی: 5s²4d10 4p³[Kr] چگالی:6.69 gr/cm³ دمای ذوب:°630 C دمای جوش:°1585 C فلزی براق و شکننده است. ساختار های…

ایندیم

به نام خدا ایندیم ایندیم( Indium) نماد:In عدد اتمی:48 عدد جرمی:114 جرم اتمی:114.818gr/mol آرایش الکترونی: 5s²4d10 5p¹[Kr] چگالی:7.31 gr/cm³ دمای ذوب:°156.2 C دمای جوش:°2080 C فلزی نقره ای و براق است . دربرابر خوردگی و اکسایش هم بسیار مقاوم است.…

کادمیوم

به نام خدا کادمیوم کادمیوم( Cadmium) نام: کادمیوم نماد:Cd عدد اتمی:48 عدد جرمی:112 جرم اتمی:112.411gr/mol آرایش الکترونی:5s²4d10 [Kr] چگالی:8.65 gr/cm³ دمای ذوب:°321 سلسیوس دمای جوش:°767 سلسیوس کادمیوم جزو فلزات سمی است و سمیت ان 100000 برابر سرب است. فلزی نرم…

نقره

به نام خدا نقره ( Silver) نام: نقره ، سیم نماد:Ag( بر گرفته از نام آرژانتین چون بیشترین معادن این عنصر در آرژانتین است.) عدد اتمی:47 عدد جرمی:107 جرم اتمی:107.86gr/mol آرایش الکترونی:Kr5s¹4d10[Kr] چگالی:10.49gr/cm³ دمای ذوب: °961.9 دمای جوش:°2212  یک عنصر…

پالادیم

به نام خدا پالادیم پالادیم( Palladium) نام: پالادیم نماد:Pd عدد اتمی:46 عدد جرمی: 106 جرم اتمی:106.42 gr/mol آرایش الکترونی: 5s²4d8[Kr] چگالی:12.02gr/cm³ دمای ذوب:°1522 سلسیوس دمای جوش:°3140 سلسیوس فلزی چگال با جلای فلزی در دسته ی فلزات گرانبها و دو گروه…

رودیم

به نام خدا رودیم ( Rhodium) نام:رودیم نماد:Rh عدد اتمی:45 عدد جرمی:102 جرم اتمی:102.90 gr/mol آرایش الکترونی:5s²4d7[Kr] چگالی:12.41 gr/cm³ دمای ذوب:°1964 سانتی گراد دمای جوش°:3695 سانتی گراد  فلزی واسطه در گروه پلاتین است. بعد از اسمیم گران قیمت ترین و…

روتنیم

به نام خدا روتنیم روتنیم( Ruthenium) نام: روتنیم نماد: Ru عدد اتمی:44 عدد جرمی:101 جرم اتمی:101.7 gr/mol آرایش الکترونی: 5s²4d6[Kr] چگالی:12.45 gr/cm³ دمای ذوب:°2334 سانتی گراد دمای جوش:°4150 سانتی گراد روتنیم فلزی به شدت براق و نقره ای رنگ است.…

تکنسیم

به نام خدا تکنسیم تکنسیم( Technetium) ☢️ نام: تکنسیم نماد: Tc عدد اتمی:43 عدد جرمی:98 جرم اتمی:98 آرایش الکترونی:5s²4d5[Kr] چگالی: 11 gr/cm³ دمای ذوب:°2157 سانتی گراد دمای جوش:°4265 سانتی گراد فلزی در دسته فلزات واسطه است به رنگ نقره ای…

مولیبدنیوم

به نام خدا مولیبدنیوم مولیبدنیوم( Molybdenum) نام: مولیبدنیوم( مولیبدن) نماد:Mo عدد اتمی:42 عدد جرمی:95 جرم اتمی:95.94 gr/mol آرایش الکترونی:5s²4d⁴[Kr] چگالی:10.28 gr/cm³ دمای ذوب:°2617 سانتی گراد دمای جوش:°4612 سانتی گراد عنصری فلزی به رنگ نقره ای مایل به قهوه ای براق…

فروشگاه ام دبلیو ایکس رد کردن